Παθήσεις Στομάχου

Ασπιρίνη και Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα

Σκόρδας Ν. Κωνσταντίνος

Πρόληψη των επιπλοκών τους από το γαστρεντερικό Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται η ασπιρίνη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ); Στις ...

γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος

Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσος (ΓΟΠΝ) 2021

Σκόρδας Ν. Κωνσταντίνος

Τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος; Πόσο συχνή είναι; Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) θεωρείται η κατάσταση που προκαλείται από την ...

παλινδρόμηση

Διατροφή στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Σκόρδας Ν. Κωνσταντίνος

Αν και η φαρμακευτική αντιμετώπιση αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου, υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στον ...

ατροφική γαστρίτιδα

Ατροφική γαστρίτιδα: Αιτίες, συμπτώματα, θεραπεία

Σκόρδας Ν. Κωνσταντίνος

Τι είναι η ατροφική γαστρίτιδα; Η ατροφική γαστρίτιδα αναπτύσσεται όταν το εσωτερικό τοίχωμα του στομάχου (βλεννογόνος) έχει φλεγμονή για αρκετά ...