ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ

Σύντομο βιογραφικό

Ειδικεύθηκα στη Γαστρεντερολογική-Ογκολογική κλινική του αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης <Θεαγένειο> έχοντας ολοκληρώσει τη 2ετή ειδίκευσή μου στην Παθολογία στην Παθολογική κλινική του Γ.Ν.Κορίνθου.
Κατά το τελευταίο διάστημα της ειδίκευσής μου μετέβην στο Royal Infirmary of Edinburgh, Scotland, UK ως υπότροφος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας όπου και ασχολήθηκα ενεργά με την
ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα (Wireless Capsule Endoscopy) και τις παθήσεις του λεπτού εντέρου.
Μετεκπαιδεύτηκα στη Θεραπευτική Ενδοσκόπηση – Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολογγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) στο τμήμα Επεμβατικής ενδοσκόπησης της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο νοσοκομείο.
Διατηρώ το ιδιωτικό μου ιατρείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Παπανικολάου αρ.140 ενώ παράλληλα συνεργάζομαι με μεγάλο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης.
Ασχολούμαι ενεργά με τη θεραπευτική ενδοσκόπηση εκτελώντας ένα ευρύ φάσμα ενδοσκοπικών πράξεων:

Γαστροσκόπηση

Κολονοσκόπηση

Πολυποδεκτομές

Διαστολές στενώσεων

Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων

Ενδοσκοπική τοποθέτηση Γαστροστομίας Σιτίσεως (PEG)

Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP)

Ασύρματη Ενδοσκοπική Κάψουλα (WCE) για τον έλεγχο του λεπτού εντέρου

Εντεροσκόπηση (DBE)

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση αιμορραγιών πεπτικού

Δυνατότητα ενδοσκόπησης παιδιατρικών ασθενών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ