Περίπτωση ασθενούς 7

Ασθενής με αποφρακτικό αδενοκαρκίνωμα πυλωρικού άντρου και αδυναμία σίτισης. Tοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης (stent) με άμεση αποκατάσταση της σίτισης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Leave a Comment