Περίπτωση ασθενούς 8

Ασθενής με στένωση πυλών ήπατος και αποφρακτικό ίκτερο 2,5 έτη μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Διενεργήθηκαν: καθετηριασμός της στένωσης με συρμάτινο οδηγό, ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή, λήψη κυτταρολογικής με βούρτσα και τοποθέτηση πλαστικής ενδοπρόθεσης χοληφόρων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Leave a Comment