Περίπτωση ασθενούς 5

Ασθενής με περιφερικό χολαγγειοκαρκίνωμα, διήθηση φύματος του Vater και αποφρακτικό ίκτερο. Διενεργήθηκαν ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή, λήψη κυτταρολογικής με βούρτσα και λήψη βιοψιών από τη στένωση και τοποθετήθηκε πλαστική ενδοπρόθεση χοληφόρων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Leave a Comment