Πολύποδες παχέος εντέρου και ενδοσκοπική πολυπεκτομή

Οι πολύποδες είναι καλοήθεις όγκοι οι οποίοι προβάλλουν εντός του εσωτερικού του παχέος εντέρου. Διακρίνονται ανάλογα με τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, το μέγεθός τους και τη μορφολογία τους (εάν φέρουν μίσχο ή όχι).
Είναι αρκετά συχνοί με την παρουσία τους να εκτιμάται σε ποσοστό περίπου 50% σε άτομα άνω των 60 ετών.

Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την ανάπτυξη πολυπόδων;

  • Ηλικία: οι πολύποδες παρατηρούνται συχνότερα στους πιο ηλικιωμένους.
  • Κληρονομικότητα: πιο συχνά παρατηρούνται πολύποδες σε συγγενείς αυτών
  • που διαγνώστηκαν με πολύποδες ή καρκίνο παχέος εντέρου.
  • Διατροφή: διατροφή με λιπαρά και κόκκινο κρέας
  • Αλκοόλ, κάπνισμα

Τι συμπτώματα θα μου προκαλέσουν οι πολύποδες;

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ασθενείς με πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί.
Μεγάλοι πολύποδες μπορεί να προκαλέσουν σπανιότερα αιμορραγία ή αποφρακτικά φαινόμενα.

Γιατί έχει σημασία η ανεύρεση των πολυπόδων;

Σχεδόν όλοι οι καρκίνοι του παχέος εντέρου δημιουργούνται από πολύποδες μέσω μίας διαδικασίας η οποία διαρκεί περίπου 10 έτη.

Πως ανιχνεύονται οι πολύποδες και πώς αντιμετωπίζονται;

Η καλύτερη εξέταση για την ανεύρεση πολυπόδων είναι η ολική κολονοσκόπηση η οποία αποτελεί και τη μοναδική αποτελεσματική διαγνωστικά και θεραπευτικά εξέταση του παχέος εντέρου.
Εάν κατά την κολονοσκόπηση ο ιατρός σας εντοπίσει την ύπαρξη πολυπόδων μπορεί στον ίδιο χρόνο να τους αφαιρέσει (ενδοσκοπική πολυπεκτομή). Είναι μία ασφαλή και ανώδυνη επεμβατική πράξη με κυριότερες επιπλοκές την αιμορραγία και τη διάτρηση με συχνότητα περίπου 1/1000 επεμβάσεις.

Τι προετοιμασία απαιτείται;

Απαιτείται προετοιμασία-καθαρισμός του παχέος εντέρου ακριβώς όπως και σε μία απλή κολονοσκόπηση. Εάν λαμβάνεται αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τον γαστρεντερολόγο σας καθώς ενδέχεται να χρειασθεί προφυλακτική διακοπή κάποιου φαρμάκου.

Σε κάθε περίπτωση η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού είναι απαραίτητη πριν τη διενέργεια της επέμβασης.

Τι θα καθορίσει πότε θα πρέπει να ξαναελεγχθώ;

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τον επανέλεγχο σας είναι:

  • τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του πολύποδα (βιοψία)
  • ο αριθμός των πολυπόδων
  • το μέγεθός τους

Η ενδοσκοπική αφαίρεση των πολυπόδων – πολυπεκτομή πραγματοποιείται σε
οργανωμένο, σύγχρονο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο στην πόλη της Κοζάνης και σε Ιδιωτική Κλινική της Θεσσαλονίκης

Επεμβάσεις

Leave a Comment