Περίπτωση ασθενούς 2

Ασθενής με τελικού σταδίου μεταστατικό νεόπλασμα παγκρέατος και αποφρακτικό ίκτερο. Παρατηρείται μεγάλη διάταση χοληδόχου πόρου και παγκρεατικού πόρου – double duct sign. Διενεργήθηκε ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή και τοποθετήθηκε πλαστική ενδοπρόθεση χοληφόρων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Leave a Comment